Bạn có thể nhận thấy nhiều sản phẩm chăm sóc da và tóc được quảng cáo là “không chứa paraben”, hoặc bắt gặp những người có ảnh hưởng trực tuyến [Xem tiếp]

02/05/2023 20:40
Paraben là gì? Tại sao rất nhiều sản phẩm được quảng cáo là “không chứa paraben”