• Trang chủ
 • /
 • Blog
 • /
 • Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder – 6
Tháng Bảy 24, 2021

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder – 6

Sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder từ bảng điều khiển. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách hoạt động của Site Wizard và bạn có thể dễ dàng sử dụng nó để tạo trang web của mình bằng Thrive Theme Builder. Trình Site Wizard giúp bạn thiết lập các yếu tố quan trọng nhất của trang web một cách nhanh chóng.

Sau khi sử dụng Site Wizard, bạn có thể đi tới trình chỉnh sửa mẫu và tùy chỉnh thêm trang web của mình. Hơn nữa, bạn có thể quay lại Site Wizard bất kỳ lúc nào và thực hiện các sửa đổi bạn muốn.

Khi bạn truy cập Thrive Theme Builder, Site Wizard là thứ đầu tiên bạn sẽ được đưa đến:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Đây là cách bạn có thể sử dụng các tùy chọn thanh bên trái trong khi xem qua Site Wizard:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
 • a) Thanh bên trái

Đây là nơi bạn có thể truy cập Site Wizard. Khi sử dụng Thrive Theme Builder, ở thanh bên trái, bạn sẽ thấy một số tab: Site Wizard, Branding (Xây dựng thương hiệu), Typography (Kiểu chữ), Templates (Mẫu) và Site Speed (Tốc độ trang web). Đây là nơi bạn có thể điều hướng giữa chúng.

Bất cứ khi nào bạn muốn truy cập Site Wizard , hãy nhấp vào Site Wizard trong thanh bên:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
 • b) Site structure and content (Cấu trúc và nội dung trang web)

Phần này đại diện cho cấu trúc mà Site Wizard tuân theo trong khi bạn duyệt qua nó. Nếu một lúc nào đó, bạn muốn quay lại một thành phần mà bạn đã tùy chỉnh, bạn có thể chỉ cần nhấp vào nó tại đây:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
 • c) Restart the Wizard (Khởi động lại Wizard)

Nếu bạn cảm thấy cần phải khởi động lại Site Wizard, bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấp vào nút “Khởi động lại Site Wizard”:

restart wizard 1

Nếu bạn làm điều này, bạn sẽ được đưa trở lại bước đầu tiên của Site Wizard và tất cả các sửa đổi bạn đã thực hiện sẽ bị xóa.

 • d) Get Started (Bắt đầu)

Khi bạn lần đầu tiên truy cập Thrive Theme Builder và bạn chưa khởi động Site Wizard, bạn sẽ thấy nút “Bắt đầu” màu xanh lam mà bạn có thể truy cập bất cứ khi nào bạn sẵn sàng bắt đầu sử dụng Site Wizard:

get started 1

Sau khi bạn bắt đầu sử dụng Site Wizard, đây là nơi bạn sẽ thấy bản xem trước trực tiếp của trang web của mình, nhờ đó bạn sẽ dễ dàng tùy chỉnh nó hơn.

Sử dụng Wizard

Khi bạn nhấp vào “Bắt đầu”, bạn sẽ ngay lập tức được đưa đến phần đầu tiên của cấu trúc trang web, đó là phần “Biểu trưng”.

Site Wizard sẽ yêu cầu bạn chọn một biểu trưng cho trang web của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu chọn giữa các biểu trưng mà bạn đã tải lên trong thư viện phương tiện của mình:

logo

 

2. Brand Colour (Màu thương hiệu)

Tiếp theo, có tab “Brand Colour”. Site Wizard sẽ yêu cầu bạn chọn màu Thương hiệu chính cho chủ đề. Nhấp vào hộp màu để chọn màu, sau đó, khi bạn quyết định chọn màu đó, hãy nhấp vào “Chọn và Tiếp tục” để chuyển sang bước tiếp theo:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Sau khi chọn màu Nhãn hiệu chính, mọi thứ trong Site Wizard sẽ được gắn nhãn hiệu với bảng màu đó.

3. Header (Tiêu đề)

Sau đó, bạn sẽ chuyển đến “Header” của trang web. Có hai cách để bạn có thể chọn tiêu đề. Cách đầu tiên để làm điều đó là nhấp vào tên tiêu đề, được tìm thấy ở đây:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Thao tác này sẽ mở một cửa sổ bật lên với tất cả các phần tiêu đề. Để chọn một cái, hãy nhấp vào nó:

choose header 2

 

Cách thứ hai mà bạn có thể chọn một tiêu đề khác là nhấp vào mũi tên trái và phải trong bản xem trước trực tiếp và bạn sẽ có thể duyệt và xem từng tiêu đề trông như thế nào:

choose header 3

 

Sau đó, sau khi bạn chọn tiêu đề phù hợp, hãy nhấp vào “Choose and Continue”, từ phía trên cùng bên phải của Site Wizard:

choose header 4

Sau đó, Site Wizard sẽ chuyển sang bước thứ ba, chọn Footer. Quá trình này hoàn toàn giống với việc chọn Header. Chọn một footer phù hợp bằng cách nhấp vào tên footer ở phía trên cùng bên phải của trang:

choose footer 1

Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ bật lên với tất cả các footer có sẵn. Nhấp vào một cái mà bạn thích để chọn một cái:

 

choose footer 2

Một lần nữa, bạn cũng có tùy chọn sử dụng mũi tên trái và phải để duyệt qua các phần chân trang bằng cách sử dụng bản xem trước trực tiếp:

choose footer 3

 

Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào nút “Choose and Continue” màu xanh lam, để chuyển sang bước tiếp theo của Site Wizard:

choose footer 4

5. Homepage (Trang chủ)

Bước tiếp theo là “Homepage”. Khi bạn truy cập, bạn sẽ được yêu cầu chọn những gì bạn muốn hiển thị trên trang chủ của mình. Nhấp vào tùy chọn mà bạn muốn sử dụng:

homepage
 • Choose from ready-made homepages (Chọn từ các trang chủ có sẵn)

Nếu bạn chọn tùy chọn này, trang chủ sẽ được nhập từ các trang chủ WordPress của bạn.

Bạn có thể nhấp vào tên trang ở phần trên cùng bên phải của Site Wizard, để chọn một trang chủ khác:

homepage 1

Bạn có thể quay lại và chọn một nguồn khác cho trang chủ của mình bằng cách nhấp vào “Previous Step” :

previous step 1

Có một số điều quan trọng cần lưu ý khi sử dụng trang Landing Page “Làm sẵn” với Trình tạo Chủ đề Thrive.

Tùy chọn “Choose from the ready-made homepages” cho phép bạn chọn một trang chủ từ một số thiết kế trang chủ được tạo trước, các trang Landing Page được tạo riêng để làm trang chủ.

Nếu sau khi sử dụng xong Site Wizard, bạn muốn chỉnh sửa trang chủ , bạn có thể thực hiện việc đó bằng cách đi tới “Templates”, sau đó nhấp vào “Edit” trên trang chủ tương ứng:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Lưu ý: Khi chỉnh sửa trang Landing page của trang chủ được tạo sẵn, bạn có thể chỉnh sửa phần “Header” và “Footer” ngay từ Trình chỉnh sửa Thrive Theme Builder. Khi bạn mở trình chỉnh sửa, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn có thể đặt hai phần từ thanh bên trái:

lp header footer 1

Một điều quan trọng khác cần biết về các làm sẵn mà bạn chọn làm trang chủ là bạn có thể chỉnh sửa nội dung của chúng trực tiếp từ Thrive Theme Builder Editor . Khi chỉnh sửa một trang thông thường bằng Thrive Theme Builder, bên trong trình chỉnh sửa, bạn chỉ có thể chỉnh sửa giao diện của mẫu chứ không thể chỉnh sửa nội dung.

Nếu bạn đang chỉnh sửa trang chủ của trang đích được tạo sẵn, bạn cũng có thể chỉnh sửa nội dung của nó bằng cách sử dụng Thrive Theme Builder.

 • Display one of your existing pages (Hiển thị một trong các trang hiện có của bạn)

Đây là tùy chọn thứ hai mà bạn có thể chọn khi nhập trang chủ, là hiển thị một trong các trang hiện có của bạn làm trang chủ. Nếu bạn nhấp vào tùy chọn này, Site Wizard sẽ yêu cầu bạn chọn một trang:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Chỉ cần nhấp vào trường “Choose Page” và một menu thả xuống nhỏ với tất cả các trang của bạn sẽ mở ra. Nhấp vào một cái bạn muốn làm trang chủ của mình:

choose homepage 3

Nếu bạn chọn một trang hiện có làm trang chủ của mình, bạn có thể chỉnh sửa trang bằng cách sử dụng Thrive Theme Builder Editor và bạn có thể chỉnh sửa nội dung bằng Thrive Architect.

 • Display your blog as homepage (Hiển thị blog của bạn làm trang chủ)

Đây là tùy chọn cuối cùng mà bạn có thể chọn khi truy cập bước “Home” trong Site Wizard. Nếu bạn chọn nó, trang blog của bạn sẽ tự động được nhập và trở thành trang chủ của bạn.

Sau khi bạn chọn bất kỳ nguồn nào trong ba nguồn trang chủ, hãy nhấp vào “Choose and Continue” để chuyển sang bước tiếp theo:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Sau khi chọn trang chủ cho trang web của bạn, trong số ba biến thể được đề cập ở trên, trang chủ mà bạn đã chọn cũng sẽ xuất hiện trong cài đặt quản trị WordPress, trong cài đặt “Đọc”. Bạn cũng có thể sửa đổi trang chủ từ đó.

6. Bài đăng trên blog đơn

Tiếp theo, Site Wizard sẽ yêu cầu bạn chọn một mẫu bài đăng blog duy nhất . Một lần nữa, quy trình tương tự như những bước trên. Nhấp vào tên mẫu từ trên cùng bên phải để mở cửa sổ bật lên và chọn một mẫu từ:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Cửa sổ bật lên sẽ mở ra và bạn có thể chỉ cần nhấp vào mẫu mà bạn muốn sử dụng:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Cũng giống như trong các bước khác, hãy đảm bảo nhấp vào “Choose and Continue” khi bạn hoàn tất, để chuyển sang bước tiếp theo:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

7. Blog Post List (Danh sách bài đăng trên blog)

Tương tự như bước trước, bạn có thể chọn mẫu danh sách bài đăng trên blog . Nhấp vào tên mẫu để mở cửa sổ bật lên và chọn mẫu mong muốn:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
 

Khi cửa sổ bật lên mở ra, hãy nhấp vào mẫu bạn muốn để chọn mẫu đó:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Đương nhiên, sau khi chọn mẫu danh sách bài đăng trên blog, hãy nhấp vào nút “Choose and Continue” :

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

8. Page – Trang

Bước tiếp theo của Site Wizard là mẫu trang . Tương tự như hai bước trước, nhấp vào “Trang” để mở cửa sổ bật lên với các mẫu trang:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Từ cửa sổ bật lên, hãy chọn mẫu phù hợp nhất:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Nhấp vào “Choose and Continue” để sang bước tiếp theo.

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Ba bước tiếp theo liên quan đến nội dung thực tế của trang web của bạn.

9 & 10. Pages and Blog Posts – Trang và bài đăng trên blog

Bước thứ 8 và bước thứ 9, đại diện cho các tùy chọn thiết lập “Trang” và “Bài đăng trên blog” của bạn vẫn chưa khả dụng. Thrive Themes họ cũng đang làm việc để tích hợp các tùy chọn này trong Site Wizard. Cho đến khi những thứ này sẵn sàng, bạn có thể bỏ qua các bước và chuyển sang bước 10.

Lưu ý: Khi nói đến các trang / bài đăng, bạn có thể tập trung vào các mẫu khác nhau mà bạn có thể thiết lập cho các trang / bài đăng của mình trong phần “Templates” của bảng điều khiển Thrive Theme Builder.

11. Menu – Trình đơn

Bước cuối cùng là “Menu”. Trước tiên, bạn sẽ được hỏi bạn muốn sử dụng menu nào (cho cả Phần Header và Phần Footer):

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Nếu bạn nhấp vào bất kỳ trường nào trong số trường “Choose a WordPress Menu”, một menu thả xuống nhỏ sẽ mở ra, yêu cầu bạn chọn một trong các menu mà bạn đã tạo trong Bảng điều khiển quản trị WordPress của mình, trong tùy chọn “Menu” , trong phần “Giao diện” .

Nếu bạn muốn sử dụng một trong những cái đó, hãy chọn nó từ menu thả xuống:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Bạn cũng có thể chọn tùy chọn “Tôi sẽ chọn sau” từ cùng một menu thả xuống.

Sau khi bạn chọn các menu mong muốn, hãy nhấp vào nút “Activate Menus on my Site” :

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
 

Sau đó, các menu sẽ được thêm vào các phần. Tất nhiên, bạn cũng có tùy chọn để tiếp tục mà không cần chọn menu. Nếu bạn muốn điều đó, hãy nhấp vào nút này:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

12-15. Shop Homepage, Single Product, Cart, Checkout – Trang chủ Mua sắm, Sản phẩm Đơn lẻ, Giỏ hàng, Thanh toán (khi sử dụng WooCommerce)

Nếu bạn đã cài đặt và kích hoạt WooCommerce và bạn muốn xây dựng chủ đề cho cửa hàng của mình trong Thrive Theme Builder, thì bạn cũng có thể xem một vài bước bổ sung này tại đây, trong phần “WooCommerce”:

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Chúng tôi đã tạo một bài viết riêng về tất cả các bước này và cách thiết lập tất cả các yếu tố này, và bạn có thể xem tại đây .

Sau đó, bạn có thể bắt đầu sử dụng WooCommerce và chỉnh sửa các mẫu cửa hàng, sản phẩm hoặc giỏ hàng của mình.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách Thrive Theme Builder và WooCommerce hoạt động cùng nhau, tại đây .

Khi bạn hoàn thành bước cuối cùng này, bạn đã hoàn thành Site Wizard. Một thông báo sẽ xuất hiện, cho phép bạn chọn những gì bạn muốn làm tiếp theo (xem trước trang web hoặc tìm hiểu những gì cần làm tiếp theo):

Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder

Phần này kết thúc bài viết về cách sử dụng Site Wizard khi sử dụng Thrive Theme Builder.

Tôi hy vọng bài viết này hữu ích. Nếu vậy, hãy chắc chắn đánh giá nó bằng một nụ cười bên dưới 🙂

Bài Viết Liên Quan