Tháng Bảy 24, 2021

Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder – 8

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Để chọn phần mà bạn muốn chỉnh sửa, chỉ cần nhấp vào phần đó. Trong trường hợp này, hãy nhấp vào “Header” :

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Sau khi bạn chọn một phần, các tùy chọn của phần đó sẽ xuất hiện trong thanh bên trái:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Sử dụng các tùy chọn tiêu đề

Khi mới bắt đầu sử dụng Thrive Theme Builder, bạn có thể thiết lập Site Wizard trang (cũng được giải thích trong bài viết này ) để giúp bạn bắt đầu.

Nếu bạn làm theo Site Wizard, bạn sẽ nhận thấy rằng bước thứ hai, được gọi là “Header” , cho phép bạn thêm phần “Header” vào mẫu của mình trực tiếp từ đó mà không cần phải mở trình chỉnh sửa.

Do đó, khi chỉnh sửa phần “Header” bằng trình chỉnh sửa Thrive Theme Builder, quá trình chỉnh sửa phụ thuộc vào việc bạn đã xem qua Site Wizard trước khi vào trình soạn thảo Theme Builder hay chưa và đã chọn phần “Header” từ đó, hay không.

Nên có hai trường hợp có thể xảy ra ở đây:

  • Tình huống đầu tiên là nếu bạn đã xem qua Site Wizard và bạn đặt phần “Header” từ đó.

Trong trường hợp này, khi bạn truy cập trình chỉnh sửa Thrive Theme Builder, bạn sẽ không thể chỉnh sửa phần “Header” hoặc thêm bất kỳ phần tử nào vào đó, trừ khi bạn vào “Edit Mode” . Cách để làm điều đó là chọn phần “Header” và nhấp vào “Edit” :

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Khi bạn làm điều đó, bạn sẽ được đưa vào “Edit Mode” chế độ chỉnh sửa. Bạn có thể tìm thông tin về cách tùy chỉnh phần này trong “Edit Mode” trong đoạn tiếp theo.

  • Tình huống thứ hai là nếu bạn không chọn phần “Header” từ Site Wizard trang web.

Trong trường hợp này, khi bạn chỉnh sửa Templates, vì bạn không áp dụng phần “Header”, bạn sẽ có thể chỉnh sửa phần đó mà không cần phải truy cập “Edit Mode” . Bạn có thể thêm các phần tử, tùy chỉnh nó theo ý muốn và sau đó bạn có thể lưu phần để sử dụng sau này.

Sử dụng “Edit Mode” Chế độ chỉnh sửa.

Có một số cách để bạn có thể tùy chỉnh phần này trong “Edit Mode”.

Sử dụng các tùy chọn từ thanh bên trái

Đầu tiên, bạn có thể sử dụng các tùy chọn được tìm thấy trong thanh bên trái:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách sử dụng chúng ở phần sau của bài viết.

Thêm các phần tử và Thông tin chung vào Phần “Header”

Bên cạnh việc sử dụng các tùy chọn nêu trên, bạn có thể thêm các phần tử khác nhau vào phần này. Để làm điều đó, hãy nhấp vào dấu cộng để mở danh sách các phần tử. Kéo và thả từng phần tử bạn muốn thêm vào bên trong phần. Khi bạn đặt một phần tử bên trong phần “Header”, các tùy chọn của phần tử đó sẽ xuất hiện trên thanh bên trái.

Sau khi tùy chỉnh từng phần tử, bạn có thể quay lại “Edit Mode” của phần “Header” bằng cách nhấp vào “Header” trong breadcrumbs:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Hơn nữa, bạn có thể chèn Global Fields, có thể rất hữu ích, khi xây dựng trang web của bạn. Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng tính năng Global Fields”.

Lưu ý: Bất cứ khi nào bạn muốn sử dụng thông tin toàn cầu, hãy đảm bảo rằng bạn đã thiết lập thông tin “Global Fields” trước từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên WordPress của mình. Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để làm điều đó, bạn có thể tìm hiểu tại đây .

Ví dụ: nếu tôi muốn địa chỉ công ty của mình trong tiêu đề, tôi có thể dễ dàng làm điều đó.

Trước tiên, tôi đã đặt Global Fields “Address Company” trong Trang tổng quan quản trị Thrive. Sau đó, trong phần “Header”, tôi sẽ chèn một phần tử “Text”, và sau đó chuyển đến tùy chọn “Dynamic Text“.

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Ở đây, nếu tôi chọn “Trường toàn cầu” làm nguồn, cũng như chọn “Địa chỉ công ty” trong trường thứ hai, địa chỉ sẽ được thêm vào phần “Header”, như sau:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Bằng cách này, rất dễ dàng kết hợp thông tin toàn cầu vào phần “Header”.

Đây là những cách mà bạn có thể chỉnh sửa phần bằng “Edit Mode”.

Khi bạn sử dụng xong “Edit Mode” , hãy nhấp vào nút “Done” màu cam , để quay lại các tùy chọn phần.

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder
 

Sau khi tùy chỉnh phần “Header”, bạn có thể lưu nó và sử dụng nó sau này, trong các mẫu khác.

Nếu bạn muốn sử dụng một phần khác, bạn cũng có thể làm điều đó bằng cách sử dụng tùy chọn “Choose a ready-made design” . Điều này có nghĩa là, nếu bạn muốn thay đổi phần “Header” của mình, bạn có thể thay thế nó bằng phần được tạo sẵn.

Lưu thiết kế hiện tại để sử dụng lại

Như đã đề cập ở trên, rất dễ dàng để lưu một phần và sử dụng nó trong các Templates khác. Nếu bạn muốn làm điều đó, hãy nhấp vào nút “Save current design for reuse” :

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Sau đó, bạn sẽ được hiển thị một bản xem trước nhỏ của phần và bạn sẽ được yêu cầu đặt tên cho phần đó. Sau khi bạn làm điều đó, hãy nhấp vào “Save to Library” :

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Thao tác này sẽ lưu phần “Header” trong phần “My Saved Header Sections của cửa sổ bật lên:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Sau khi lưu phần “Header”, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn có thể thay thế , chỉnh sửa hoặc hủy liên kết phần đó :

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder
  • Tùy chọn “Choose a ready-made design” hoạt động giống như mô tả bên dưới.

  • Nếu bạn chọn “Edit” , bạn sẽ vào “Edit Mode” , giống như đã đề cập ở trên.

  • Các “Unlink” tùy chọn có ích, nếu bạn muốn thực hiện sửa đổi phần “Header” mà không ảnh hưởng đến các mẫu khác, nơi cùng “Header” phần được sử dụng.

Điều này là do nếu bạn hủy liên kết phần “Tiêu đề” , các sửa đổi bạn áp dụng cho nó sẽ không được áp dụng cho các mẫu khác có sử dụng cùng một phần đã lưu. Chúng sẽ chỉ được áp dụng cho phần “Header” (và mẫu) mà bạn đang chỉnh sửa vào lúc này.

Ngoài ra, sau khi bạn chọn phần “Header”, chỉ một số tùy chọn sẽ khả dụng. Tuy nhiên, nếu bạn hủy liên kết phần này, bạn sẽ có thể sử dụng phần còn lại của các tùy chọn, được mô tả bên dưới.

Choose a ready-made design – Chọn một thiết kế làm sẵn

Nếu bạn muốn chọn phần “Header” khác, hãy nhấp vào “Choose a ready-made design” :

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ bật lên, nơi bạn có thể chọn một cửa sổ mới từ:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Các phần sẽ khác nhau tùy thuộc vào chủ đề mà bạn đã quyết định sử dụng trước đó. Ở phía bên trái của cửa sổ bật lên này, bạn sẽ có thể thay đổi “Source” :

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Điều này có nghĩa là bạn có thể chọn một trong các phần “Header” được tạo sẵn hoặc bạn có thể sử dụng một trong các phần đã lưu của mình.

Nếu bạn muốn đặt phần “Header” mà bạn đã lưu trước đó, chỉ cần nhấp vào “Replace” và tìm phần “Header” bên trong tab “My Saved Header Sections” , trong phần “Source” của cửa sổ bật lên – hướng lên:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Để chọn phần “Header”, hãy nhấp vào phần đó và phần đó sẽ tự động áp dụng và cửa sổ bật lên sẽ đóng lại:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Sau khi chọn “Header” phù hợp cho Templates của bạn, cho dù bạn đã chọn một phần đi kèm với chủ đề hay bạn đã sử dụng một phần của riêng mình, bạn có thể bắt đầu sử dụng phần còn lại của “Header Options”:

Sử dụng các tùy chọn phần “Header” khác

Visibility

Tùy chọn đầu tiên là tùy chọn “Visibility” . Đây là một tùy chọn cho phép bạn ẩn phần “Header” nếu bạn không muốn nó được hiển thị.

Theo mặc định, tùy chọn này được kích hoạt. Tuy nhiên, nếu bạn muốn vô hiệu hóa nó, nghĩa là bạn không muốn hiển thị phần “Header”, chỉ cần nhấp vào công tắc bên cạnh tùy chọn:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Lưu ý: Một cách khác để thay đổi cài đặt “Visibility” là nhấp vào biểu tượng con mắt từ phần “Main Options” của thanh bên trái:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Nếu bạn nhấp vào nó và ẩn phần đó, biểu tượng con mắt sẽ chuyển sang màu đỏ, cho bạn biết rằng phần đó không hiển thị. Nếu bạn muốn chuyển nó sang hiển thị, chỉ cần nhấp lại vào biểu tượng.

Stretch Background to Full Width – Kéo nền đến chiều rộng đầy đủ

Tiếp theo, bạn có thể sử dụng tùy chọn “Stretch the background to full width” . Nếu bạn muốn kích hoạt tùy chọn, theo mặc định, bị tắt, hãy nhấp vào công tắc bên cạnh nó:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Dưới đây là một ví dụ về cách phần “Tiêu đề” trông như thế nào mà không cần kích hoạt tùy chọn:

 
Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Và đây là cách phần này trông như thế nào sau khi tôi đã kích hoạt tùy chọn:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Kế thừa kích thước nội dung từ bố cục

Một tùy chọn khác mà bạn có thể chọn là nếu bạn muốn kích thước của phần được kế thừa từ bố cục. Tùy chọn được bật theo mặc định. Nếu bạn không muốn kích thước của phần được kế thừa từ bố cục, hãy nhấp vào nút chuyển đổi bên cạnh tùy chọn để vô hiệu hóa nó:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Nếu bạn làm điều đó, hai tùy chọn khác sẽ xuất hiện trong thanh bên trái: “Chiều rộng nội dung”“Kéo dài nội dung đến hết chiều rộng” . Điều này có nghĩa là bạn có thể chọn chiều rộng của phần “Header” theo cách thủ công hoặc bạn có thể bật tùy chọn “Kéo dài nội dung đến toàn bộ chiều rộng”.

Chiều rộng nội dung

Nếu bạn muốn chọn chiều rộng, chỉ cần kéo thanh trượt từ bên này sang bên kia hoặc nhập thủ công giá trị số vào hộp bên cạnh thanh trượt:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Kéo dài nội dung đến toàn bộ chiều rộng

Nếu bạn muốn kích hoạt tùy chọn này và kéo dài nội dung của phần “Header” đến toàn bộ chiều rộng, hãy nhấp vào công tắc bên cạnh tùy chọn:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Header Position – Vị trí tiêu đề

Tùy chọn tiếp theo là “Header Position” Vị trí tiêu đề. Khi vào Edit Mode của Header sẽ có hai tùy chọn có sẵn ở đây, “Push Content”“Over Content” :

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder
  • Push Content – Nội dung Đẩy: Nếu bạn chọn tùy chọn này, phần “Header” sẽ được đặt phía trên nội dung đứng sau nó

  • Over Content – Nội dung tràn : tùy chọn này đặt phần “Header” lên trên phần nội dung tiếp theo. Hãy nhớ rằng nó sẽ che nội dung, ví dụ: trừ khi bạn giảm độ mờ của nền phần “Header”.

Vertical Position – Vị trí dọc

Bạn có thể chọn cách đặt nội dung của phần “Header” theo chiều dọc. Chọn một trong ba tùy chọn bằng cách nhấp vào tùy chọn phù hợp nhất:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Section Minimum Height – Chiều cao tối thiểu của phần

Tùy chọn cuối cùng có sẵn trong phần “Header Options” là tùy chọn “Section Minimum Height” . Bạn có thể xem xét chiều cao của phần “Header” bằng cách kéo thanh trượt từ bên này sang bên kia hoặc bằng cách nhập thủ công giá trị số vào trường bên cạnh thanh trượt:

Cách sử dụng Phần tiêu đề Thrive Theme Builder
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder

Đây là cách bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh phần “Header” bằng cách sử dụng “Header Options” được tìm thấy trong thanh bên trái.

Bên cạnh những điều này, bạn có thể tùy chỉnh thêm phần “Header” với phần còn lại của các tùy chọn chung, chẳng hạn như “Scroll Behaviour” – (khi cuộn) hoặc “Decorations” (trang trí), tất cả đều mà chúng tôi có các bài viết riêng biệt trong cơ sở kiến ​​thức của mình .

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về cách sử dụng và tùy chỉnh các phần hoặc phần tử khác bằng Thrive Theme Builder, hãy đảm bảo xem phần dành riêng từ cơ sở kiến ​​thức của mình

Hy vọng bạn thấy bài viết này hữu ích. Nếu đúng như vậy, hãy nhớ khen thưởng những nỗ lực của chúng tôi bằng một nụ cười bên dưới 🙂

Bài Viết Liên Quan


Thông Tin Liên Hệ

Vận Chuyển

Giao Hàng Nhanh

Giao Hàng Tiết Kiệm

VN Post

Viettel Post

Maps

Theo Dõi Chúng Tôi

© Bản Quyền 2023. Thiết kế bởi NguyenMinhThien.com