Việc cài Win còn gọi là hệ điều hành ngày xưa sử dụng đĩa để cài đặt là chủ yếu, tuy nhiên trên đĩa DVD/CD có nhiều hạn chế so [Xem tiếp]

13/07/2021 20:26
Tạo USB cài Win 10

Việc cài đặt Hệ điều hành (HĐH) trên máy tính rất quan trọng, nhiều kẻ xấu lợi dụng chia sẽ các tệp cài đặt HĐH đã được tinh chỉnh gài [Xem tiếp]

11/07/2021 16:32
Hướng dẫn tải Windows 10 từ Microsoft