Tùy chỉnh phần Header của Templates Thrive Theme Builder. Khi tùy chỉnh một Templates trong Thrive Theme Builder, bất kể đó là loại Templates nào, bạn có thể sử dụng [Xem tiếp]

24/07/2021 15:28
Cách sử dụng Header Thrive Theme Builder – 8

Bài viết tổng hợp về cách tùy chỉnh các phần của mẫu Thrive Theme Builder. Khi sử dụng các chức năng Thrive Theme Builder để tạo hoặc tùy chỉnh chủ [Xem tiếp]

24/07/2021 03:54
Sử dụng các chức năng Thrive Theme Builder – 7

Sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder từ bảng điều khiển. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách hoạt động của Site Wizard và bạn có thể dễ [Xem tiếp]

24/07/2021 00:17
Cách sử dụng Site Wizard trong Thrive Theme Builder – 6

Tìm hiểu cách cài đặt Ommi và kích hoạt giao diện trên trang web Thrive Themes của bạn. Một trong những giao diện của Thrive Theme Builder mà bạn có [Xem tiếp]

23/07/2021 22:13
Cách cài đặt Ommi – 5

Tìm hiểu cách cài đặt Shapeshift và kích hoạt trên trang web Thrive Themes của bạn. Hãy xem cách bạn có thể tải xuống, cài đặt và kích hoạt theme Shapeshift [Xem tiếp]

23/07/2021 21:43
Cách cài đặt Shapeshift – 4

Thêm giao diện trong Thrive Theme Builder mới trên bảng điều khiển. Giao diện là bản chất của Thrive Theme Builder. Mục tiêu chính của việc sử dụng Thrive Theme [Xem tiếp]

23/07/2021 12:23
Cách thêm giao diện trong Thrive Theme Builder 3