Tháng Bảy 22, 2021

Các chức năng của Thrive Theme Builder 2

Tìm hiểu cách sử dụng các chức năng của Thrive Theme Builder để điều hướng qua các phần.

Một trong chức năng của thanh bên có sẵn khi điều hướng qua trang tổng quan của Thrive Theme Builder là phần trang chủ “Home”:

 

Các chức năng của Thrive Theme Builder

Các chức năng của Thrive Theme Builder
Các chức năng của Thrive Theme Builder

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách điều hướng qua phần này.
Nhấp vào Trang chủ “Home” từ thanh bên sẽ mở ra một trang được sắp xếp theo một số thẻ khác nhau:

1. – Chủ đề hiện tại

Các chức năng của Thrive Theme Builder
Các chức năng của Thrive Theme Builder

Thẻ đầu tiên sẽ hiển thị chủ đề hiện đang được chọn. Từ đây, bạn có thể nhấp vào liên kết Quản lý Chủ đề “Manage Themes“, nếu bạn muốn chọn một chủ đề Thrive Theme Builder khác:
Nếu bạn nhấp vào liên kết đó, bạn sẽ được đưa đến phần Chủ đề Themes” của thanh bên:
chuc nanng Thrive theme builder 9Từ đây, bạn sẽ có thể sửa đổi chủ đề đang hoạt động từ trang web của mình. Vui lòng xem bài viết này để biết thêm thông tin về cách điều hướng qua phần Chủ đề “Themes”:

2. Mẫu (Templates)

Thẻ thứ hai từ bảng điều khiển “Trang chủ” của Thrive Theme Builder sẽ là thẻ Templates “Mẫu”. Nếu bạn muốn sửa đổi bất kỳ mẫu hiện có nào của mình hoặc tạo các mẫu mới, hãy nhấp vào “Quản lý Mẫu”: Manage Templates

Các chức năng của Thrive Theme Builder
Các chức năng của Thrive Theme Builder

Nhấp vào nút này sẽ dẫn bạn đến phần Templates “Mẫu” của thanh bên trái:

chuc nanng Thrive theme builder 11

Và bạn có thể đọc tất cả về cách điều hướng qua phần này tại đây:

3. Trình hướng dẫn Theme (Theme Wizard)

Để thiết lập Thrive Theme Builder dễ dàng hơn, chúng tôi đã đưa ra một trình hướng dẫn trang web tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để bắt đầu xây dựng chủ đề của riêng mình. Thẻ thứ ba được tìm thấy trong trang tổng quan Home “Trang chủ” sẽ dẫn bạn đến thẳng trình hướng dẫn chủ đề.

Nếu bạn muốn bắt đầu với nó, hãy nhấp vào “Start Wizard”:

Các chức năng của Thrive Theme Builder
Các chức năng của Thrive Theme Builder

Bạn sẽ được đưa thẳng đến phần “Site Wizard :

 chuc nanng Thrive theme builder 13

Và đây là bài viết trợ giúp trong đó bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về trình hướng dẫn:

4. Xây dựng thương hiệu (Branding)

Thẻ tiếp theo sẽ cung cấp hiệu quả nhanh chóng cho khía cạnh thương hiệu của chủ đề của bạn, có nghĩa là bạn sẽ có thể thay đổi biểu trưng, ​​biểu tượng yêu thích và màu sắc thương hiệu. Chỉ cần nhấp vào thẻ “Xây dựng thương hiệu” nếu bạn muốn làm điều đó:

Các chức năng của Thrive Theme Builder
Các chức năng của Thrive Theme Builder

Bạn sẽ được dẫn đến phần thanh bên “Branding”:

 
xay dung thuong hieu 2

Từ đây trở đi, bạn có thể làm theo hướng dẫn được cung cấp trong các bài viết trợ giúp sau:

5. Kiểu chữ (Typography)

Tương tự như thẻ “Branding”, thẻ “Typography” sẽ cho phép bạn nhanh chóng tùy chỉnh kiểu chữ của toàn bộ chủ đề của bạn.

Nếu bạn đang muốn làm điều đó, bạn có thể nhấp vào thẻ này:

Các chức năng của Thrive Theme Builder
Các chức năng của Thrive Theme Builder

Phần “Kiểu chữ” của thanh bên trái sẽ mở ra:

thrive kieu chu 1

 

Bạn có thể thay đổi cài đặt kiểu chữ, giống như hướng dẫn ở đây:

6. Tốc độ trang web (Site Speed)

Phần “Site Speed” đã được thiết kế để bạn có thể xem các plugin nào được khuyến nghị sử dụng cùng với Thrive Theme Builder và để bạn có quyền truy cập nhanh vào cài đặt và kích hoạt chúng.

Do đó, nếu bạn muốn bắt đầu tối ưu hóa tốc độ trang web của mình, bạn có thể chỉ cần nhấp vào thẻ này:

Các chức năng của Thrive Theme Builder
Các chức năng của Thrive Theme Builder

Và bạn sẽ được đưa đến phần “Tốc độ trang web” của thanh bên:

thrive kieu chu 3

Hãy xem bài viết này, để xem những cách tốt nhất mà bạn có thể tối ưu hóa trang web của mình:

 

7. Góc trợ giúp (Help Corner)

Thẻ cuối cùng được tìm thấy trong trang tổng quan “Trang chủ” là thẻ “Góc trợ giúp” :

thrive hotro 

Phần này các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Nếu bạn nhấp vào nó, một cửa sổ bật lên sẽ mở ra:

Các chức năng của Thrive Theme Builder
Các chức năng của Thrive Theme Builder

Hy vọng rằng, bài viết này là hữu ích. Nếu vậy đừng quên để lại nụ cười bên dưới nhé.

Xem phần cài đặt Thrive Theme Builder

Bài Viết Liên Quan